Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej

Organ prowadzący

Gmina Chojna

Barbara Rawecka
Burmistrz Gminy Chojna

Kontakt:

(091) 414 10 35
(091) 414 12 95

Organ nadzorujący

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Katarzyna Koszewska
Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Kontakt:

(91) 442 75 00

Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie
ul. Szkolna 15
74-500 Chojna

Wioletta Jesiołowska 
Dyrektor Szkoły

Ewa Kaniewska
Anita Porczyńska
Zastępca Dyrektora

Kontakt:

(091) 414 36 26

(091) 414 39 55

Z-ca Dyrektora      34
Pedagog                 36
Świetlica                38

korczakchojna@wp.pl

Strony internetowe:

https://korczakchojna.edupage.org

https://bipsp1chojna.asiis.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie
ul. Żwirki i Wigury 10
74-500 Chojna

Edyta Kalarus
Dyrektor Szkoły

Monika Karolczyk
Jolanta Łosowska
Zastępca Dyrektora

Kontakt:

(91) 414 27 03

Z-ca dyrektora       23
Pedagog                 22
Sekretariat              21
Świetlica                29

sekretariat@sp2chojna.pl

edyta_kalarus@sp2chojna.pl

Strony internetowe: 

https://sp2chojna.edupage.org/

http://bip.sp2chojna.pl/

Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie
Wilsona 10
74-500 Chojna

Dorota Stelmach
Dyrektor

Sabina Cedro
Zastępca Dyrektora

Kontakt:

(91)414 26 50
(91)414 19 98

Z-ca Dyrektora      23
Sekretariat              21

pmch@poczta.fm

Strony internetowe:

http://www.przedszkolakichojna.pl

http://bipbpm.asiis.edu.pl

Szkoła Podstawowa
Marii Konopnickiej w Grzybnie
Grzybno 23
74-500 Chojna

Dorota Kowalska
Dyrektor Szkoły

Kontakt:

(91)414 77 95

spgrzybno@op.pl

Strony internetowe:

http://spgrzybno.htw.pl/

http://bipspgrzybno.asiis.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie
Krzymów 29
74-500  Chojna

Edyta Kalarus
Dyrektor Szkoły

Kontakt:

(91)414 33 26

szkola@spkrzymow.edu.pl

Strony internetowe:

https://spkrzymow.edupage.org/

http://bipspkrzymow.asiis.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej
Nawodna 93
74-500 Chojna

Ewa Zatorska
Dyrektor Szkoły

Kontakt:

(91)414 72 47

spnawodna@o2.pl

Strony internetowe:

https://spnawodna.edupage.org

http://bipspnawodna.asiis.edu.pl