Ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  Pobierz załacznik nr 3 – oświadczenia ogólne  Pobierz Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji Pobierz Oswiadczenia kandydata – zgoda na przetrwarzanie danych Pobierz

Ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  Pobierz załacznik nr 3 – oświadczenia ogólne  Pobierz Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji Pobierz Oswiadczenia kandydata – zgoda na przetrwarzanie danych Pobierz

ASiIS

Bilans Informacja dodatkowa Rzs Zzf