Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej

Chojna  (Stacja PKP) – Grabowo – Krajnik Dol.-Krajnik Gór.- Zatoń-Chojna  (Stacja PKP)*

obrazek

*kursuje we wtorek i piątek w okresie od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r