Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Szkolnej

Chojna, dnia 14.12.2022r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KSIĘGOWEGO

W ADMINISTRACJI SZKÓŁ

I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

W CHOJNIE

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani
Monika Żebrowska zamieszkała w Chojnie.
Uzasadnienie:

W toku przeprowadzonego postępowania dokonano analizydokumentów oraz posiadanych kwalifikacji pod względem ich przydatności do pracy na w/w stanowisku. Pani Monika Żebrowska wykazała się znajomością problematyki wymaganej do zajmowania stanowiska pracy, które było przedmiotem postępowania konkursowego. Posiada wymagane kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności do pracy na określonym stanowisku.