Ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  Pobierz załacznik nr 3 – oświadczenia ogólne  Pobierz Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji Pobierz Oswiadczenia kandydata – zgoda na przetrwarzanie danych Pobierz

Ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  Pobierz załacznik nr 3 – oświadczenia ogólne  Pobierz Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji Pobierz Oswiadczenia kandydata – zgoda na przetrwarzanie danych Pobierz

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO W ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE

Chojna, dnia 14.12.2022r.   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KSIĘGOWEGO W ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE     Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Żebrowska zamieszkała w Chojnie. Uzasadnienie: W toku przeprowadzonego postępowania dokonano analizydokumentów oraz posiadanych kwalifikacji pod względem ich przydatności […]

Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzedniczo-księgowe w Dziale Finansowo-Księgowym w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie

Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzedniczo-księgowe w Dziale Finansowo-Księgowym w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie Treść ogłoszenia – kliknij aby pobrać Załącznik nr1 – kliknij aby pobrać Załącznik nr2 – kliknij aby pobrać Załącznik nr3 – kliknij aby pobrać